Değerli Meslektaşımız;
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan 2013/5 sayılı Genelge ile,
Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçlar (merhem, krem, jel ya da losyon formunda olan ilaçlar hariç olmak üzere) “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alındığı,
Söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılmasının ve bu reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Provizyon Sisteminden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin Medula Provizyon Sisteminden alınan dökümlerinin, bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesinin gerektiği bildirilmiş ve konu odamız tarafından meslektaşlarımıza duyurulmuştu.
Bu duyurunun ardından gerçekleşen bölgelerarası toplantıda konunun daha sağlıklı nasıl takip edilebileceği odamız tarafından aktarılmış, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ile görüşmüş ve bu ilaçların İlaç Takip Sistemi üzerinden takip edilmesi gerektiği konusundaki görüşlerini iletmiştir.
T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 19.07.2013 tarih ve 2013/7 sayılı “Kontrole Tabi İlaçlar” konulu Genelge ile, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda,
* İlaç Takip Sisteminin yeni bileşenlerinin geliştirilmesi ephedrine ve pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçların “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamından çıkarılarak, İlaç Takip Sistemi üzerinden Kontrollü Tüketimi Yapılacak İlaçlar olarak belirlendiği ve söz konusu ilaçların eczanelerden toplu satışlarının yapılıp yapılmadığının takip edileceği,
* Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçların eczanelerden toplu satışlarının kesinlikle yapılmaması gerektiği; bu ilaçların eczanelerden toptan satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı,
* 2013/5 Sayılı Genelgenin, ephedrine ve pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçlarla ilgili belirtilen hükümlerinin de yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.
Yayımlanan genelgelerin ardından hangi ilacın “Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçlar” kapsamında olduğu meslektaşlarımız tarafından odamıza sorulmaktadır.
Karışıklığa mahal vermemek amacıyla “Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaç listesi” SUT / MEVZUAT Sık Sorulan Sorular bölümü içerisindebilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla
Samsun Eczacı Odası