38.A.00.006664
03.10.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi tarafından gönderilen 30.09.2013 tarihli yazı ile,

Firmanın “Altuzan 400 mg/16 ml konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon” adlı ürünün H0156B10 serisinde sahte vakasına rastlandığı ve Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında bilgilendirildiği,

Bu nedenle H0156B10 serisi ile ilgili ITS işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu,

Bu seriye ait ITS işlemleri yapılmadığından stoklarında H0156B10 serisine ait ürünler bulunan eczacıların depolara iade vs gibi işlemleri yapmaması ve ellerinde bulunan ürünleri soğuk zincir şartlarında muhafaza etmeye devam etmeleri gerektiği,

Konu hakkında ilgili Bakanlık ile görüşmelerin devam ettiği ve süreçle ilgili gelişmelerin Birliğimize bildirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Firma yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterEk Dosyalar