Değerli Meslektaşımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Türk Eczacıları Birliği'ne gönderilen yazıda; bazı meslektaşlarımızın hatalı bildirim yaptıkları, Ek-5 formlarındaki satış hasılatı kısımlarının 6736 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen faturalar düşülerek yazıldığı, ilgili vergi dairesi tarafından bu şekilde onaylandığı ancak bu fatura tutarları mükerrer düşülerek Kuruma bildirildiği bilgisi yer almaktadır.

Bu durum iskonto farklılığına yol açabilecek, eczacılarımızın mağduriyetine neden olacaktır.

Bu nedenle, vergi dairesinden onaylatılmış yeni Ek-5 formunun aslının 26 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar Oda merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Daha önce odamıza bildirim yapan meslektaşlarımızın da güncellenmiş vergi dairesi onaylı EK-5 formunun aslının getirmesi gerekmektedir.

Önemle bilgilerinize sunulur.

Not: Yeni Ek-5 formunu, SGK sözleşmesi olan tüm meslektaşlarımızın getirmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar

Yeni Ek-5 formu için tıklayınız.