2017 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Değerli Üyemiz,

Odamızın 2017 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem gereği;

- 22 Eylül 2017 Cumagünü saat 13.00’ de Oda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun) , çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 23 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.00’ de Oda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun)yapılacaktır.

- Gündem Cumartesi günü bitirilecek ve yasa gereği seçimler 24 Eylül2017Pazar günü saat 09.00-17.00 arasındaİlçe Seçim Kurulu’ nun denetimindeOda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun) gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Ecz. Onur Ferhat KARACAN

Samsun Eczacı OdasıBaşkanı

GÜNDEM -23 Eylül 2017 Cumartesi

1- Açılış

2- Genel Kurul Divanı’nın Oluşturulması

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunulması

5- Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunulması

6- Denetleme Kurulu Raporu Sunulması

7- Raporların Görüşülmesi ve Ayrı Ayrı İbrası

8- Samsun Eczacı Odasına ait olan Kale Mah. Afitap Sok. No : 18/5 İlkadım/Samsun adresinde bulunan eski oda merkezimizin tadilatı, kentsel dönüşüme dahil edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya satışının yapılması dahil herhangi bir şekilde değerlendirilmesi, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik, idari, mali ve hukuki tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi

9- Samsun Eczacı Odasına ait olan Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun adresinde bulunan yeni hizmet binasında bulunan dükkanlar, toplantı salonları ve benzeri bölümlerinin kısmen veya tamamen kiraya verilebilmesi ile gerekli teknik, idari, mali ve hukuki tüm iş ve işlemleri yürütebilmek üzere yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi

10- 2017-2018 Yılı Tahmini Bütçe Tasarısının Sunulması ve Onaylanması

11- Dilek ve Öneriler

12- Eczacı Odası Organlarının Adaylarının Belirlenmesi(Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Haysiyet Divanı Asil ve Yedek, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek, Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek)

13- Kapanış

24 Eylül Pazar günü

Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek, Haysiyet Divanı Asil ve Yedek, Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek adaylarının seçimi

NOT: 6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği oda üyelerinin, oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları zorunludur. Mazereti nedeni ile oy kullanmaya katılamayacak olan meslektaşlarımızın mazeretlerini yazılı olarak odamıza iletmeleri gerekmektedir.