Değerli Meslektaşımız;

Bildiğiniz gibi 1 Temmuz 2017 itibariyle 116 kalem tıbbi malzemeyi sosyal güvence kapsamında Medikal Medula’ya kayıt işlemlerini yaparak eczanelerimizden verebilmekteyiz.

Konuyla ilgili dikkat edilecek noktalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

• Tıbbi malzeme provizyon işlemlerinin tamamı https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp adresi üstünden yapılacaktır.

https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp adresine giriş için sabit ip zorunluluğu olmayıp, herhangi bir yerden giriş yapılabilmektedir.

https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp adresine giriş için mevcut Medula sicil numaranızı ve şifrenizi kullanabilirsiniz. Fatura keserken ise SGK tarafından verilmiş olan yeni şifreler kullanılmalıdır.

• Tüm tıbbi malzemelerin reçete kaydının yapılabilmesi için öncelikle ilgili hastanın tıbbi malzeme raporunun Medikal Medula’ya işlenmiş olması gerekmektedir. Rapor kaydı olmayan hastalara reçete kaydı yapılmasına sistem izin vermemektedir.

• Hasta alt bezi dışındaki diğer tıbbı malzemelerin SGK’ya faturalandırılabilmesi için öncelikle https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresli Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde eczane kaydımızın yapılmasının ardından, yine ÜTS’de ilgili firmadan, ilgili ürünler için “bayilik” onayının alınmış olması gerekmektedir.

• ÜTS’de yapılacak işlemler için e-imza kullanmanız gerekmektedir.

• E-imza ile ÜTS’ye girişte sorun yaşıyorsanız https://titubb.titck.gov.tr/forms/resources/ArkSigner-Installer-StandardUser-v2.1.0.exe adresindeki yazılımı indirip bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. Buna rağmen e-imzanızı kullanamıyorsanız e-imzayı aldığınız firma ile iletişime geçebilirsiniz.

• Reçete ve rapor girişlerinde ilgili malzemenin SUT kodunun da girilmesi gerekmektedir. Kodu bilmiyorsanız bile Medula ekranındaki “ARA” butonu ile SUT kodunu bulabilirsiniz.

• Kayıt işlemleri sırasında ekranda “İşlem başarısız, Sistem hatası” uyarısı çıkabilmektedir. Kurumla yapılan görüşmede bu hatanın anlık bir teknik hata olduğu işlemin tekrar denenmesi gerektiği bilgisi paylaşılmıştır.

• Medula’ya giriş ve tüm provizyon işlemleriyle ilgili sorularınızı tmdestek@sgk.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Ayrıca SGK ile imzalamış olduğumuz "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ"ninbazı maddelerinin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Madde 3.2.9. Eczanenin karşılayacağı malzemelerle ilgili TİTUBB’ta bayilik kayıtları tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB’a kayıtlı bayilikleri başlangıç tarihinden sona erdiği gün dahil olmak üzere geçerlidir. Eczane, MEDULA sistemindeki gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bayilik belgelerinin birer örneğini fatura ekinde ibraz etmek zorundadır.

Madde 6.2.2. Sözleşmenin (3.2.9) maddesi gereği eczanenin, bayisi olmadığı ve/veya bayilik süresi dolduğu halde malzemeleri karşılaması halinde reçete tutarının 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanır.

Madde 6.3.6. Eczane tarafından reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış reçete ve raporunda yer alan malzemenin hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, malzeme bedelinin 5(beş) katı kadar ceza koşulu uygulanır. Reçete içeriği malzemenin hastadan bedeli alınıp aynı zamanda Kuruma fatura edilmesi halinde malzeme bedelinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Madde 6.3.8. Reçetelerdeki ıslak imzanın eczacıya ait olmadığının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ilgili eczacı uyarılır, reçete bedelinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20(yirmi) katı ceza koşulu uygulanır sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. " Hükmü bulunduğu ,

Madde 6.3.10. Eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi halinde reçete tutarının 10(on) katı tutarında ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Medikal malzeme fatura teslimlerinde aşağıda belirtilen hususlarda eksiklikler görüldüğü SGK tarafından odamıza iletilmiştir..

1- İcmal listesi eczacı tarafından imza/kaşe yapılmalıdır

2- Faturalandırma "Tümünü listele" seçeneğinden çıktı alınıp eczacı tarafından imza/kaşe yapılmalıdır.

3- TITUBB veya ÜTS Zorunluluğuolan ürünlerdehastanın müracaat tarihine göresatılan ürünün barkod numarası ve satan eczane (depo veyaana firma değil) üzerinden"Tıbbi Cihaz Durumu Sorgulama" ekranından çıktı alınmalı ve reçete ekine eklenmelidir.

4-Medikal reçete kayıt çıktısının reçete ve rapor üstüne eklenmesi gereklidir.

5- Reçete arkalarının eczacı tarafından imza/kaşe yapılmalıdır. (Sözleşmedeki kaşe örneğinde yer alan bilgilerle birlikte)

6- Teslim zarfı ve dilekçesi üzerindeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gereklidir.

7- Her grup fatura ayrı zarf içerisinde teslim edilmelidir.

8- YUPAS Numarası ile işlem yapılan yurt dışı hastaların reçete arkalarında SGK yurt dışı servislerince müstahaktır onayı yapılmalıdır. (YUPAS numarası ile yapılan medikal malzeme reçetelerinin SGK İl Müdürlüğü yurt dışı işlemler servisi tarafından reçetede yazan malzemeyi alması için müstahaktır onayı yapılması gereklidir.

Samsun İli kapsamı merkez ilçeler (İlkadım, Atakum ve Canik)dışı diğer ilçelerde ikamet eden kurum hak sahiplerinin reçete arkası müstahaktır onayı yaptırmak için SGK İl Müdürlüğüne Samsun’a gelmekte olduğu, bu durumun hak sahiplerinde mağduriyet oluşturduğu görüldüğünden Samsun merkez ilçeleri haricindeki Vezirköprü, Havza, Bafra, Alaçam, Ladik, Kavak, Terme, Çarşamba ve Tekkeköy İlçelerinde bulunanSosyal Güvenlik Merkezlerine reçete ve rapor ile hak sahiplerinin başvurmaları durumunda YUPAS numaralı hasta reçetelerine müstahaktır onay işlemi yapılacaktır.

Bu kapsamda merkez ilçeler harici olarak belirtilen ilçelerde ikamet eden hak sahiplerinin SGK İl Müdürlüğüne yönlendirilmeden yukarıda belirtilen merkezlere yönlendirilmesini, hak sahiplerinin mağdur edilmemesi açısından önemlidir.)

Meslektaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmesi önemlidir.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI