Değerli Meslektaşımız;

Bilindiği üzere Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7.maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinde değişiklik yapılmış olup, 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ve meslektaşlarımızın borçlarının SGK alacağından tahsil edileceğini daha önce duyurulmuştu.

Konu Türk Eczacıları Birliği’nin girişimleri ile 01.032.018 tarihine ertelenmişti.

Meslektaşlarımızın varsa ilgili borçlarının 15.03.2018 tarihinde hesaplarına yatacak olan SGK fatura bedellerinden kesileceği tarafımıza iletilmiştir.

Meslektaşlarımızdan borcu olup yapılandırma yapmış olanların yapılandırma belgelerini 14.03.2018 Çarşamba günü (yarın) saat 12:00’ a kadar SGK’ ya iletmeleri kesinti oluşmaması açısından önemlidir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI