Değerli Meslektaşımız;

Bilindiği üzere Birliğimiz ile SGK arasında 3 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol” kapsamında yer alan “Ek – 6 Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi” ile, Kurumla sözleşme yapacak eczacılar tarafından karşılanabilecek Medikal Malzeme Listesi düzenlenmiştir.

Meslektaşlarımız oda merkezimizde ilaç işlemleri için SGK ile sözleşme imzalarken Medikal Malzeme Sözleşmelerini de imzalamışlardı.

SGK’ ya iletilen sözleşmeler Medikal Medula sistemine kayıt yapılarak meslektaşlarımız için dönem sonlandırma şifreleri oluşturulmuştur.

Meslektaşlarımızın tek tek SGK’ ya gitmemesi amacıyla tüm şifreler odamız tarafından teslim alınmış ve yine odamız tarafından mail adreslerinize gönderilmiştir.Sistem müsaade ettiğinde şifrelerinizin değiştirilmesi önerilmektedir.

Medikal Medula giriş adresi: http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp dir.

Bu adrese reçete girişi yaparken 185….. lı ilaç girişi için kullanılan kullanıcı adı ve şifresi kullanılmalıdır.

SGK tarafından iletilip, mail adreslerinize odamız tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifre ise dönem sonlandırılırken kullanılmalıdır.

Konu ile ilgili ayrıntılı işlem basamaklarının anlatıldığı bilgi kitapçığı odamız tarafından hazırlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI