35.A.00 Ankara, 03.10.2007

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Konu: Maliye Sözleşmesi Yenileme İçin Son Tarih 22.10.2007Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 27.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı Protokolü hakkında yayımlanan Maliye Bakanlığı Genelgesi ile, â??Mevcut Sözleşmelerin eczaneler tarafından protokolün yürürlük tarihi olan 27.07.2007 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde yenileneceğiâ? bildirilmiştir.Çeşitli nedenlerle, ülke genelinde 1000 (bin) civarında üyemizin belirlenen süre içersinde sözleşme yenileme işlemini gerçekleştirememiş olduğu Eczacı Odaları ve üyelerimiz tarafından Birliğimize bildirilmiş olup, bu üyeler açısından oluşan mağduriyetin giderilmesi için sözleşme yenileme süresinin uzatılması Birliğimiz tarafından Maliye Bakanlığından talep edilmiştir.Talebimiz T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından olumlu değerlendirilerek, konu hakkında 03.10.2007 tarih 19287 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile, â??10.09.2007 tarihine kadar sözleşme yenileyememiş olan eczanelerden Tebliğ ve Eczane Protokolü uyarınca kurumlarla sözleşme yapmasında sakınca bulunmayanların bir defaya mahsus olmak ve emsal teşkil etmemek üzere, sözleşmelerini yenileme süresinin 22.10.2007 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğüâ? bildirilmektedir.Bilgilerinizi, ve 10.09.2007 tarihine kadar sözleşme yenileyememiş olan üyelerinizin 22.10.2007 tarihine kadar sözleşme yenileme işlemlerini tamamlamalarının sağlanmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK

BaşkanEki:Genelge

Ek Dosya İçin Tıklayınız...