22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğâ??in â??Bu Tebliğin yayımlanmasından sonra geçerli olacak Dönemsel Avro Değeri, Fiyat Değerlendirme Komisyonu olağanüstü toplantısı ile belirlenir. Dönemsel Avro Değeri belirleninceye kadar, yürürlükten kaldırılan 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenmiş olan Dönemsel Avro Değeri geçerlidir.â? şeklinde değişik geçici 1 inci maddesi gereğince toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonunca alınan kararlar aşağıdaki şekildedir:

a) Dönemsel Avro Değeri, 24 Eylül 2007 günü saat 15:30â??da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Avro döviz satış kuru olan 1,7280 YTL olarak belirlenmiştir.

b) 1/10/2007 günü saat 14.00â??e kadar Tebliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki referansın altında kalmış ürünlerle ilgili geçici beyannameler alınacaktır.

c) 2/10/2007 günü saat 17.00â??ye kadar web sitesinde yeni fiyatlar ilan edilecektir.

d) İlan edilen fiyatlar, istisnalar hariç 16/11/2007 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Önemli Not: 1/10/2007 günü saat 14.00â??den sonra web sitesinde önce taslak listeler ilan edilecek, yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra 2/10/2007 günü saat 17.00â??de listeler kesinleşecektir. Bu itibarla itirazların taslak listeler yayımlandıktan sonra vakit geçirilmeden yapılması rica olunur. İtirazlardan sonuçlanamayanlar daha sonra sonuçlandırılabilecektir. Ayrıca geçici beyannamelerin bir ay içinde gerçek beyannameler şekline dönüştürülmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.