35.A.00.946
05.10.2007
İVEDİ!


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüâ??nün Birliğimize gönderdiği 03.10.2007 tarih 052452 sayılı yazıda Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan â??Jetosel Ampulâ? adlı preparatın 06 024 (SKT: 08.2008) seri numaralı numunelerine â??optik kontrolde uygun bulunmamasıâ? nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanan â??Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelikâ? gereğince 2. Sınıf (eczane, ecza deposu, hastane, vb) geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Alaaddin IŞIK
II.BaşkanEki: 1
NK


Ek Dosya İçin Tıklayınız...