Sağlık ocakları tarafından düzenlenmiş tek uzman hekim imzalı raporların, provizyon sistemine kaydının ne şekilde yapılması gerektiği, Provizyon Sistemi Duyurular Bölümünde yayımlanmıştır:

"Bünyesinde uzman hekim bulunan sağlık ocaklarınca düzenlenmiş ve sağlık grup başkanlığınca onaylanmış olan, tek uzman hekimli ilaç kullanım raporlarının "11990102" hastane kodu ile kayda alınması gerekmektedir. Bu hastane kodu sadece rapor giriş işlemi için açılmış olup reçetenin yazıldığı hastane kodu olarak kullanılamaz."