35.A.00.9487
11.10.2007


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NA,

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.10.2007 tarih ve 5498 (2007/78) sayılı Genelge ile;

25.05.2007 tarih, 26532 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı bildirilmektedir.

1. SUTâ??un â??Müracaat İşlemleriâ? başlıklı (3.2) numaralı maddesinin 9. fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonraâ? ibaresi â??01.01.2008 tarihinden itibarenâ?, son cümlesinde yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden 120 gün sonraâ? ibaresi â??31.12.2007 tarihinden sonraâ? şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik gereği devredilen kurumlar tarafından tetkik/tahlil sözleşmeleri bulunan merkezlere yapılan fesih bildirimlerinde sözleşmenin sona erme tarihi olarak belirtilen â??15.10.2007â? tarihi â??31.12.2007â? olarak değiştirilmiştir.

2. SUTâ??un â??Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesiâ? başlıklı (12.1.2) numaralı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonraâ? ibaresi, â??01.1.2008 tarihinden itibarenâ? şeklinde değiştirilmiştir.

3. SUTâ??un â??Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleriâ? başlıklı (12.7.27) numaralı maddesinin, â??Ç) Human albumin kullanım ilkeleriâ? bendinin ikinci cümlesinde yer alan â??Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 120 gün süre içerisindeâ? ibaresi, â??01.1.2008 tarihine kadarâ? şeklinde değiştirilmiştir.

4. SUTâ??un â??Tıbbi malzeme temini esaslarıâ? başlıklı (20.1) numaralı maddesinin;

a) İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonraâ? ibaresi â??01.01.2008 tarihinden itibarenâ? şeklinde,
b) Yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonraâ? ibaresi â??01.01.2008 tarihinden itibarenâ? şeklinde,
c) Sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonraâ? ibaresi â??01.01.2008 tarihinden itibarenâ? şeklinde,
değiştirilmiştir.

5. SUTâ??un â??Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesiâ? başlıklı (20.2.1) numaralı maddesinin â??Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaâ? başlıklı (a) bendinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonraâ? ibaresi â??01.01.2008 tarihinden itibarenâ? şeklinde değiştirilmiştir.

6. SUTâ??un â??Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesiâ? başlıklı (20.2.2) numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan â??Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonraâ? ibaresi â??01.01.2008 tarihinden itibarenâ? şeklinde değiştirilmiştir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki: 2007/78 sayılı Genelge
NK

Ek Dosya İçin Tıklayınız...