40.A.00.00710

28.01.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 08.07.2015 tarihli ve 3025 sayılı yazımız ile;

Bölge Eczacı odalarımızdan gelen bildirimlerde belediye görevlileri tarafından eczanelerde denetleme yapılarak E logosu tabelalarından “İlan ve Reklam (Işıklı Tabela)” vergisi adı altında ücret tahsil edildiğinin bildirildiği;

E” logolu ışıklı levha asmak eczaneler için 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 25.maddesi gereğince yasal bir zorunluluk olması sebebiyle söz konusu levhalardan herhangi bir vergi alınmaması gerektiği belirtilmiş olup;

İlgili Müdürlükten Birliğimize gelen 20.01.2016 tarihli ve 30546965-000-E.1285 sayılı yazı ekinde yer alan 12.01.2016 tarihli Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısı ile;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci, 20 inci ve geçici 4 üncü maddesi ile Eczacılar ve eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Eczane ismi, levhası ve vitrini” başlıklı 25 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince eczanelerin dış cephesinde zorunlu olarak asılan“E” logolu ışıklı levhalardan ilan vergisi alınmaması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel SekreterEk Dosyalar