22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ gereğince toplanan toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda, Dönemsel Avro Değeri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Avro döviz satış kuru olan 1,7280 YTL olarak belirlenmişti .
Fiyat değişimlerine istinaden 11.10.2007 tarihinde, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü web sayfasında (www.iegm.gov.tr) yayımlanan ilaç fiyat listesi ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize..

Dosya İçin Tıklayınız...