40.A.00-1574

15.03.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından14/03/2016 tarihli ve 2164352 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayına istinaden yayınlanan İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2016/7 sayılı Genelge ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konu hakkında tüm üyelerinize bilgi verilmesi hususunu saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel SekreterEk Dosyalar