Bilindiği üzere, 31 Mart 2016 tarihi itibari ile sona erecek ilaç alım protokolüne ilişkin olarak Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yoğun bir görüşme süreci yaşanmış, imzalanacak olan yeni protokolün eczacılarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları giderecek bir çerçevede olabilmesi adına Birliğimiz konunun tüm muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüştü.

Son olarak, 31 Mart 2016 tarihinde önce Çalışma Bakanı Sayın Süleyman Soylu, arkasından da Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, 31 Mart 2016 gecesi yeni SGK İlaç Alım Protokolü’nün özellkle ekonomik taleplere yönelik maddeleri olmak üzere belirli maddelerde mutabakata varılarak anlaşma sağlanmış ve bu mutabakat Sayın Bakanımız tarafından basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuş, aynı zamanda Birliğimiz web sayfasında da üyelerimize konu hakkında bilgilendirme yapılmıştı.

Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde protokolün diğer maddelerine ilişki değerlendirme ve tasnih süreçleri de tamamlanmış olup 05.4.2016 Salı günü Sosyal Güvenlik Kurumu Sayın Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve Türk Eczacıları Birliği Başkanımız Sayın Ecz.Erdoğan Çolak tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin protokol metni imzalanmıştır.

İmzalanan protokol metni ve 31.12.2015 tarihli eski protokol hükümleri ile karşılaştırmalı tablo aşağıdadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİEk Dosyalar