Değerli Meslektaşımız;

Sığınma amacıyla ülkemize gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ait reçetelerin kontrolü 15/10/2015 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Meslektaşlarımızın SGK provizyon sistemine kaydedemedikleri reçeteleri HİÇ BİR ŞEKİLDE karşılamamaları gerekmektedir.

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ait reçetelerin Kuruma teslim edilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Ülkemiz genelindeki tüm eczanelerce karşılanan Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ait,Kasım 2016 dönemidahil olmak üzere sonraki dönem reçetelerine ait eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğüİl Valiliğiadına;

Fatura başlığı olarak“SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ”vergi numarası- 4700082472, vergi dairesi - GAZİLER -SAMSUN yazılacaktır.

"SİNOP VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ"vergi numarası - 7710325076, vergi dairesi - SİNOP VERGİ DAİRESİ yazılacaktır.

Fatura üzerinde Hesap No ve IBAN No’sunun okunaklı şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

2- Her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan eczaneler tarafından karşılanan reçetelere ilişkin düzenlenen fatura ve eki belgeler,takip eden ayın birinci gününden on beşinci gününe (on beşinci gün dahil), on beşinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk işgününe kadar ki süre içindeelden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile, incelenmek üzere Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine teslim edilir.

3- Posta ya da kargo yoluyla gönderilen fatura ve eki belgelerde teslim tarihi olarakposta ya da kargoya veriliş tarihiesas alınır.

4- Birden fazla döneme ait fatura ve eki belgelerin aynı anda gönderilmesi durumunda incelemelerin aksamaması içinkesinlikle ayrı ayrı kutularhalinde gönderilmesi gerekmektedir.

5- Belirtilen süreler içerisindeErtuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinegönderimi gerçekleştirilmeyen faturalar ise teslim edildiği ayı takip eden ayın on beşinci günü teslim edilmiş sayılır.

6- Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünlere aitkupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecekve üzerinde hiçbir çizgi, karalama vs. olmayacakşekilde eklenecektir.

7- Fatura ve eki belgelerin40*29*4,5 cm ebatında, kırmızı renkli kutular içerisindeteslim edilmesi gerekmektedir.Harici (zarf, paket, torba, farklı renkte kutu vb.) şekillerde gönderilen fatura ve eki belgeler teslim alınmayacaktır.

8- Teslimat Adresi:Ertuğrul Gazi SSGM, Mamak Cad. No:213/C (Mamak Belediyesi yanı) Mamak/ANKARA

Teslimat Saatleri:09:00-16:00 arasıdır. "şeklindedir.


Kurumla yapılan görüşmelerde kırmızı koli temini için süre istenmiş olup, Aralık ayı içerisinde yapılacak teslimatlarda renk ayrımı yapılmadan mevcut kolilerle teslimatların kabul edileceği; ancak 2017 Yılı başından itibaren yapılacak gönderimlerde yukarıda belirtilen özelliklerdeki kırmızı koli ile teslimat şartının zorunluğu olacağı bilgisi alınmıştır.

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Ertuğrul Gazi SSGM tarafından yapılan reçete incelemeleri sonucunda oluşacak reçete kesinti itirazlarını 5 (beş) iş günü içinde değerlendirmek üzere kurulacak olan İtiraz Değerlendirme Komisyonları, anılan merkezde (Ertuğrul Gazi SSGM) gerçekleştirilecek olup, itiraza konu evrakların gönderiminden önce teyit amaçlı olarak aşağıda yer alan telefon numarasının aranması ve aşağıda belirtilen adrese evrak gönderiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Merkeze ait iletişim bilgileri aşağıda yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

Mamak Caddesi No:213/C ( Mamak Belediye Binası Yanı) MAMAK / ANKARA

İtiraz için Tel: (312)3682991

Fax: (312)3682992

Ek Dosyalar

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Teslim Dilekçesi için tıklayınız