09.08.2016

40.A.00/4078


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09.08.2016 tarihinde yayımlanan duyurularında;


Danıştay Onbeşinci Dairesinin 01/04/2016 tarihli ve 2016/2324 Esas sayılı kararı ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.C maddesinin “Lenalidomid” başlıklı (n) bendinde yer alan “Tedavinin devamında her 6 ıncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir” ibaresinin yürütümü durdurulduğu; 03/06/2016 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütüleceği belirtilmektedir.


Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel SekreterEk Dosyalar