TEB 6.BÖLGE SAMSUN
ECZACI ODASI
Kale Mh.Afitap Sokak No;16/5 SAMSUN
Tel;(362) 435 23 43 Faks; 431 12 27
E-Mailseo@samsuneczaciodasi.org.tr
WEB: www.samsuneczaciodasi.ıorg.tr
10/10/2007
SAYI:001.3-6
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞIâ??NA
ANKARA

KONU:- SGK ya teslim edilen faturalardaki katılım payı bedellerinin elektronik ortamda kontrolü ve 5 Ekim 2007 tarihinde ödenen 31 Temmuz 2007 tarihli eczane faturalarında yapılan emekli muayene ücretleri kesintileri hakkında.

25 Mayıs 2007 tarih 26532 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık uygulama tebliğinin 6.1 , 6.2, 6.2.3 maddeleri gereği sağlık kuruluşunda muayene olan Bağ-kur ve SSK sigortalı çalışan emekli ve yakınlarından muayene ücreti tahakkuk ettirilmekte ve ilgili maddelerde bu tutar ile hastaların aldıkları ilaçlara ait katlım payı bedelleri için ;

â?¢ Kurumdan gelir ve aylık alanlarla bakmakla yükümlü oldukları yakınları için aylıklarından
â?¢ Diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan anlaşmalı serbest eczaneler tarafından tahsil edilir

hükmü bulunmaktadır .

Bu hüküm gereği eczaneler sadece çalışanlara ait reçetelerden muayene ücreti ve katılım payı tahsilatı yapmaktadırlar.

Ancak yasal olarak ilgililerin maaşından kesilen katılım payı tutarları eczacıların hesaplarına zamanında yatırılmamakta, yatırılan katılım payı tutarlarının takibi provizyon sisteminden ve banka hesaplarından sağlıklı yapılamamaktadır. Bağ-kur ve emekli sandığı mensubu hastalara, maaşlarından kesilen tutarın açıklamasını reçete,eczane ,fatura ,tarih bazında ayrıntıyla verebilen SGK provizyon sisteminin aynı duyarlılıkla eczanelere de bilgi (katılım payı tutarlarının hangi tarih ve nolu faturaya ait olduğu gibi) vermesi eczacıların ödemelerini sistemden takip edebilmesini sağlayacak ve bu konudaki önemli şikayetleri ortadan kaldıracaktır.

Ayrıca 5 Ekim 2007 tarihinde ödemesi yapılan 31 Temmuz 2007 tarihli eczane faturalarından eczanelerin nakit olarak tahsil ettiği çalışanlara ait muayene ücreti yanında yasal olarak ilgililerin maaşından kesilmesi gereken, kurumdan gelir ve aylık alanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene ücretleri de kesilmiştir. Yasal olarak emeklilerden muayene ücretlerinin tahsil edilmesinin eczacının sorumluluğunda olmadığının göz önüne alınarak yapılan uygulamanın yeniden değerlendirilmesi, hatanın düzeltilmesi ve haksız olarak eczanelerin fatura bedellerinden kesilen muayene ücreti tutarlarının geri ödenmesi gerekmektedir.

Belirttiğimiz konularla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülüp gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanması için gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.


6. BÖLGE SAMSUN ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN ECZ.ARMAN ÜNEY