Bilindiği üzere 31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de yer alan“(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır”hükmü gereği bu tarih sonrasında düzenlenen reçetelere ait faturalar Sosyal Güvenlik Kurumu adına düzenlenecek ve meslektaşlarımıza ödemeleri yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

Bu kapsamda 01.10.2016 tarihi itibarıyla er – erbaş ve Yedek Subay adayı öğrenci reçeteleri odamız tarafından 1000 TL kota ile sıralı olarak dağıtılacaktır.


1) Tüm er – erbaş ve Yedek Subay adayı öğrenci reçetelerinin girişleri SGK Medula Sistemi üzerinden yapılacaktır.

2) Bu reçetelerde yer alan ilaçlara ait karekodlar SGK Medula Sistemi içerisinden sonlandırılacaktır.

3) Medula Sistemine kayıtları yapılan reçeteler var olan gruplar içerisinde (C grubu) fatura edilecek olup, ayrı bir başlık altında fatura edilmeyecektir.

4) Bu reçeteler Kuruma ait diğer fatura ekleri ile birlikte ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.

5) Medula Sisteminde müstahak olarak görünmeyen er - erbaşların ve yedek subay adayı öğrenci adaylarının reçeteleri karşılanmayarak, bağlı oldukları birlik veya kuvvet komutanlığı er işlem birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.

6) Reçete karşılanırken SGK Sağlık Uygulama Tebliği kuralları geçerli olacaktır. Bu nedenle SUT’a uymayan ve SGK Medula sistemi tarafından ödenmemiş olan hiçbir ilaç karşılanmamalıdır.

7) Reçete girişi sırasında er – erbaşlar ve yedek subay adayı öğrenciler içinkatılım payıveya geçmişe dönük birmuayene katılım payıçıkması halinde reçete karşılanmayarak, durumun er – erbaş ve yedek subay adayı öğrencilerin bağlı bulunduğu birlik veya kuvvet komutanlığı er işlem birimine bildirilmesi ve düzeltme yapılması gerekmektedir. Bu maddede belirtilen durumlarla ilgili düzeltme işlemi birlik / kuvvet komutanlığı tarafından yapıldıktan sonra sıradaki eczanenin reçeteyi karşılaması için tekrar odaya gönderilecektir.

8)Birliğimiz ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında imzalanan 2016 yılı protokollerinde, reçetelerde çıkacak fiyat farklarının ilgili Kurumca karşılanması hüküm altına alınmış olmakla birlikte; ilgili düzenleme, SGK tarafından Medula Sistemine yansıtılmamıştır. Konu hakkında Kurumlar nezdinde görüşmeler devam etmektedir.Reçete muhteviyatı ilaçlarda eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar var ise fark oluşmaması için ikinci bir duyuruya kadar yalnızca eşdeğer bandı içindeki ilaçların verilmesi gerekmektedir.


9) Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay adayı öğrencilerine ait reçeteler 01.10.2016 tarihi itibarıyla istisnai durumlar hariç olmak üzere e-reçete olmak zorundadır.

10) Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay adayı öğrencilerine ait manuel ilaç kullanım raporları süresi sonuna kadar geçerli olup, bu raporlar eczaneler tarafından sisteme kaydedilecektir. 01.10.2016 tarihinden itibaren elektronik ilaç raporu düzenlenmesi zorunludur.

11) İlaçlar birlik / kuvvet komutanlığı bünyesindeki doktor tarafından manuel olarak reçete edilmişse Gökberk ve Esentepe kışlaları için kurum polikliniği kodu (11559901), 19 Mayıs Kışlası için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kodu (11559910) seçilerek doktor adı, soyadı, Diploma Numarası girilerek işlem yapılması gerekmektedir.

12) Birlik / Kuvvet komutanlığı dışında hastanelerde yazılmış reçeteler ise istisnai durumlar hariç e-reçete olmak zorundadır.

13) Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerinin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuatına ilişkin usul ve esaslara tabi olması şartı aranacağı bildirilmiştir.

14) Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay adayı öğrencilerine ait reçeteler bağlı bulundukları birim tarafından Samsun Eczacı Odasına teslim edilecektir.

15) Reçete limitleri ve sırası Samsun Eczacı Odası tarafından Farmainbox reçete tevzi sistemi aracılığıyla takip edilecektir.

16) Sırası gelen eczane oda tarafından kendisine bildirildikten kısa süre içerisinde reçeteleri odadan alarak Medula sistemine ve Farmainbox sistemine aynı anda işleyecektir. Medula sistemine girerken sıralı dağıtım kutucuğu işaretlenerek kaydedilecektir. İşaretlenmeden kaydedilerek fatura edilen reçeteler SGK tarafından ödenmeyecektir.

Medula tarafından gerekli nedenlerle ödenmeyen reçeteler, üzerine karşılanamama nedeni not düşülerek, hazırlanan ilaçlarla birlikte ilgili birlik / kuvvet komutanlığına teslim edilir.

17) Kota dolduğunda sisteme girilmeden kalan reçeteler aynı gün sıradaki eczaneye verilmek üzere odaya iade edilecektir.

18) Odadan gelen reçetelere istinaden kota dahilinde hazırlanmış olan ilaçlar tarifleri kutu üzerine ayrıntılı olarak yazılarak, reçete bazında ayrı olarak poşetlenerek poşet üstüne reçete çıktısı zımbalanacaktır. Hazırlanan bu poşetler birliklerine veya bölüklerine göre ayrıca gruplandırılarak ayrı ayrı poşetler halinde ilgili kışlaya teslim edilecektir. Teslim edilememiş olan reçete muhteviyatı reçete çıktısında neden teslim edilemediği mutlak suretle belirtilmelidir.

19) Eczane tarafından Farmainbox’a girilmiş olan reçeteler SGK’ya faturalandırılırken Farmainbox uzaktan onay işlemi yapılması unutulmamalıdır.

20) Samsun Eczacı Odası’na öğleden önce teslim edilen reçeteler aynı gün 16:00’e kadar, öğleden sonra teslim edilen reçeteler ise ertesi gün 11:00’e kadar sıra dahilinde reçeteyi karşılayan eczane tarafından ilgili birlik / kuvvet komutanlığına teslim edilecektir.

Sıraya isimlerini yazdırmış olan meslektaşlarımız bu kuralları kabul etmiş sayıldığından kurallara uymayan meslektaşlarımız doğrudan sıradan çıkarılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI