2007 Eylül ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izin ile Türkiye'de ruhsatlı olan/olmayan, yurt içinde temininde zorluk çekilen IV Immünglobulinlerin yurt dıþından teminini İthal İlaç Birimimiz gerçekleştirmektedir. â??Ivıg 5 grâ? ve â??Gamagard 5 grâ? olarak yurt dışından temin edilen ilgili ilaçların temini için doğrudan Türk Eczacıları Birliği İthal İlaç Birimi'ne başvurulabilmektedir. İlgili IV İmmünglobulinlerin tarafİmızdan temini için gerekli olan sağlık kurulu raporu gerekliliği 19 Ekim 2007 tarihli Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yazısı ile kaldırılmıştır. Temin için ilgili birimimize, hasta adına uzman hekim tarafından sağlık karnesine yazılmış reçete aslı, kan ürünü reçetesinin aslı, hastaya ait sağlık karnesi ön yüz fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurulması yeterlidir. Daha fazla bilgi için Eczacı Odalarını ve Türk Eczacıları Birliği'ni arayabilirsiniz.

İrtibat Telefonları: 0312 440 84 94

Faks: 0312 409 81 13