FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULU GENELGE .(30.10.2007)35.A.00.9621
30.10.2007

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 26.10.2007 tarihinde yayımlanan 2007/82 sayılı â??Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlarâ? konulu genelge yazımız ekindedir.

2007/46 sayılı â??Fatura Bedellerinin Ödenmesiâ? konulu genelge gereği Kurum web sayfasında 20.06.2007 tarihinde yayımlanan â??Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleriâ? başlıklı (10) numaralı duyurusunda, gerek sağlık hizmet sunucuları tarafından gerekse Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce bedeli ödenmek üzere Kuruma intikal ettirilecek fatura ve eki belgelerin teslim edileceği Kurum ilgili birimleri duyurulmuştu.

Söz konusu (10) numaralı duyuruda; 15.06.2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin düzenlenen fatura ve eki belgelerin teslim yerlerinde bir değişiklik yapılmadığı belirtilmişti.

Kuruma intikal ettirilen başvurulardan özellikle şahıs faturaları, optik faturaları ve iade cihaz faturaları ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemelerinde sıkıntıların yaşandığı saptandığından, fatura ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemeleri konusunda yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle uygulanacak usul ve esaslar tekrar açıklanmıştır.

Bu genelgeye göre eczane reçeteleri ile ilgili olarak; 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri sonucunda düzenlenen ilaç reçeteleri, Kurum personeli için ayrı bir sözleşme yapılmasına bakılmaksızın Kurum ile â??SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolâ? çerçevesinde sözleşme imzalayan eczaneler tarafından karşılanacaktır.
Sözleşmeli eczanelerce;

a) SGK, devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, SSK Kurum Personeli altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçetelere ait faturalar, Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri devredilen SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine teslim edilecektir.Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

b) Devredilen Emekli Sandığı bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, Emekli Sandığı altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçeteler sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişilere ait reçetelere ait faturalar Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki: Genelge

Ek Dosya İçin Tıklayınız...