Değerli Meslektaşımız;

2019 SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme sözleşmelerinin odamızdan dağıtımına 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlanacaktır.

Sözleşmelerin doldurularak 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamıza bizzat gelecek meslektaşlarımızın sözleşme eki için;

Açıklama: C:\Users\Lenovo\Desktop\Üts.jpg

Açıklama: C:\Users\Lenovo\Desktop\Üts2.jpg

ve

 • Kaşelerini yanlarında getirmeleri işlemleri hızlandıracaktır.

  Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Sözleşmeler Hakkında Bilgilendirme

1. SGK İlaç Temin Sözleşmesi için;

  • Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2019 yazılacaktır.
  • Sözleşmelerin ön yüzlerine Eczane yazan yerleri kaşelenerek imzalanacak
  • Sözleşmelerin sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. Diğer sayfalar ile sözleşmelerin diğer nüshalarının tüm sayfalarının en alt kısımları sadece paraflanacaktır.
  • Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.
  • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) (Haziran 2019 tarihli olmalıdır)sözleşme ekine eklenecektir.
  • Sözleşme Bedelleri geçen sene ile aynıdır ve şu şekildedir;

* Satış Hasılatı ;

0 – 276.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 150 TL,

276.001 – 552.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 250 TL,

552.001 – 966.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 350 TL,

966.001 – 1.242.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0.75 iskonto) 450 TL,

1.242.001 – 1.656.000 arası olan meslektaşlarımız için (%2.20 iskonto) 500 TL,

1.656.001 – 2.070.000 arası olan meslektaşlarımız için (%2.20 iskonto) 550 TL,

2.070.001 ve üzeri olan meslektaşlarımız için (%2.75 iskonto) 550 TL.

2. SGK Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için;

  • Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2019 yazılacaktır.
  • Sözleşmelerin ön yüzlerine Eczane yazan yerleri kaşelenerek imzalanacak
  • Sözleşmelerin sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. Diğer sayfalar ile sözleşmelerin diğer nüshalarının tüm sayfalarının en alt kısımları sadece paraflanacaktır.
  • Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.
  • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) (Haziran 2019 tarihli olmalıdır) sözleşme ekine eklenecektir.
  • Sözleşme Bedeli Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için yoktur.
  • ÜTS kayıtlı olduğuna dair belge sözleşmeye eklenmelidir. (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/vatandasTibbiCihazFirmaOzetiListele linkinden alınabilir)

İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın;

İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın bu işlemlere ilaveten aşağıdaki belgeleri de sözleşmeye ek olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Eczane Sahip / Mesul Müdür İmza Sirküleri, (Noter onaylı olmalıdır)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Eczane sahibinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş eczane yeni ruhsat fotokopisi ile sertifikası, Mesul Müdürü varsa Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belgesi

Bilgilerinize sunulur.