Değerli Üyemiz,

Odamızın 2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem gereği;

  • 06 Eylül 2019 Cumagünü saat 13.00’ de Oda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun) , çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 07 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 13.00’ de Oda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun)yapılacaktır.

  • Gündem Cumartesi günü bitirilecek ve yasa gereği seçimler 08 Eylül2019Pazar günü saat 09.00-17.00 arasındaİlçe Seçim Kurulu’ nun denetimindeOda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun) gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla,

Ecz. Onur Ferhat KARACAN

Samsun Eczacı Odası

Başkanı

GÜNDEM -07 Eylül 2019 Cumartesi

1-Açılış

2-Genel Kurul Divanı’nın Oluşturulması

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunulması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunulması

6-Denetleme Kurulu Raporu Sunulması

7-Raporların Görüşülmesi ve Ayrı Ayrı İbrası

8- 2019 - 2020 Yılı Tahmini Bütçe Tasarısının Sunulması ve Onaylanması

9- Dilek ve Öneriler

10- Eczacı Odası Organlarının Adaylarının Belirlenmesi(Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Haysiyet Divanı Asil ve

Yedek, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek, Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek)

11-Kapanış

08 Eylül Pazar günü

Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek, Haysiyet Divanı Asil ve Yedek, Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek adaylarının seçimi

NOT: 6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği oda üyelerinin, oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları zorunludur. Mazereti nedeni ile oy kullanmaya katılamayacak olan meslektaşlarımızın mazeretlerini yazılı olarak odamıza iletmeleri gerekmektedir.