Değerli Meslektaşımız;

SGK ile Ayaktan Hazır Tıbbi Medikal Malzeme sözleşmesi bulunan bazı eczanelerin sözleşme kapsamı düzenlemiş oldukları medikal malzeme faturalarında eksiklikler görüldüğü,

Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili sözleşme, gerekse faturaya konu ilgilimevzuatlara göre faturaların ve evrakların hazırlanması gerekli olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından odamıza iletilmiştir.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önemlidir.

1- Faturada firma/eczane kaşesi ve yetkili imzasının eksik olduğu görülmektedir..

2- Faturanın bağlı/ilgili olduğu icmal listesine uygun dönem tarihine göre düzenlenmediği görülmektedir. (Bilindiği üzere ilgili icmal listesinde dönem bitiştarihi olarak belirtilen tarih doğrultusunda fatura düzenlenmelidir)

3- Faturalarda daksil, karalama vb... tahrifat yapıldığı görülmektedir. Hatalı bir bilgi düzeltilecek ise düzeltilecek alanın üzeri tek çizgi ile çizilip doğrusu, yakınındaki uygun bir alana yazılarak firma veya eczane yetkilisi tarafından "düzeltmenin tarafınca yapıldığı beyan edilerek imza ve kaşe yapılması gerektiği.

4- Fatura üzerinde faturaya konu işleme ait KDV bilgisinin belirtilmediği görülmektedir. Bilindiği üzere KDV bilgisinin ve varsa oranın fatura üzerinde belirtilmesi gereklidir.

5- Faturalarda bilgi olarak icmal listesinde yeralan referans numarası, merkez kodu (tesis kodu) ve dönem (Örnek : KASIM DÖNEMİ VB..) bilgilerinin yer alması yararlı olacaktır.

6- Katılım payı olan malzemelerde icmal listesinde belirtilen katılım payı tutarının faturada belirtilmesi gereklidir.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI