02/11/2007


ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
35.A.00.9666
02.11.2007


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NA

13.10.1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikâ??in çeşitli maddelerinde yapılması gereken değişiklikleri içeren ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 02.11.2007 tarih ve 26688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte de sunulmuş olup, şu şekildedir;

MADDE 1 â?? 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazeteâ??de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olacak; zeminleri ise karo, mermer veya benzeri malzemeyle döşenecektir. Müşterilerin bekleme yerleri ile banko ve çalışma masası eczanenin giriş katında bulunacaktır."
"Sağlık kurumları bünyesinde açılacak eczaneler, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara ilaç verebileceklerinden, herhangi bir katta açılmaları mümkündür."
"Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ve tren garlarında bu kısıtlama uygulanmaz. Üniversiteler; ticari nitelik taşımaksızın münhasıran eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimi amacıyla açacakları uygulama eczaneleri dışında, mediko-sosyal merkezi eczaneleri de dahil olmak üzere ticari amaç güden eczane açamazlar."

MADDE 2 â?? Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz."

MADDE 3 â?? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 â?? Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.