Değerli Meslektaşlarımız;

İçişleri Bakanlığı 21 Mart 2020 Cumartesi günü 81 İl Valiliğinegece 24:00 itibariyle geçerli olacak şekilde 65 yaşve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı uygulamaya koymuştur.

Uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyide 23 Mart 2020 Saat 01.00’da valiliklere göndermiştir. Valiliklere gönderilen ek genelge ile65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar (sadece kanser hastaları ve organ nakli olanlar) için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtilmiştir.

Buna göreyürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasındakanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzerehizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ileeczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirilmiştir.

İlgili genelgeye göre meslektaşlarımızdan ve eczane personellerimizden 65 yaş üzerinde olanlar istisnai kapsamda değerlendirileceğinden sokağa çıkma yasağı kapsamı dışındadırlar.

Ancak genelgede belirtildiği şekliyle 65 yaş ve üstü olup aynı zamanda kanser hastası veya organ nakli geçirmiş olan varsa odamızla irtibata geçebilir.

Bilgilerinize sunulur,

Saygılarımızla.

SAMSUN ECZACI ODASI