BİLGİLENDİRME ; İlkadım / Canik Bölgesi – Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2020Yılı- Ocak 2020 Yılı Nöbet Listeleri Hakkında

(Olası bir nöbet değişikliği durumunda bilgilendirme yapılacaktır.)

Değerli Meslektaşımız;

Samsun ili İlkadım ve Canik ilçelerinin nöbetçilerini ve nöbet sıralarını belirleyen kura 29.01.2020 Çarşamba günü oda merkezimizde çekilmiştir.

İlkadım ve Canik ilçelerini kapsayan nöbet bölgesinin 3(üç) ayrı gruba ayrılmasına ve eşleşme gruplarının bu eşleşmelere göre yapılmasına,

nöbet listelerinin iki yılda bir hazırlanma uygulamasına devam edilmesine,

nöbet listelerinin bayram ve tatil dönemleri göz önünde bulundurularak uygun dönemler halinde yazılarak yayımlanmasına,

meslektaşlarımızın kendi eczaneleri dışında; Başka eczanelerin camlarına, kaldırıma, yola, caddeye, hastaneye, kavşaklara…vb gibi yerlere hiçbir şekilde nöbetçi eczane levhası, eczane isimli tabela, nöbetçi eczanenin nerede olduğunu gösteren oklu tabela, hastanelere nöbetçi eczane olduklarına dair kağıt,… vb gibi asmamaları gerektiği hususuna özellikle dikkat çekilmesi uymayanlara cezai yaptırım uygulanmasına,

bazı konulara da dikkatinin çekilmesi gerektiği görülmüş olup bu nedenle aşağıdaki konuların tekrar hatırlatılması gerektiğine karar verilmiştir.

Buna göre;

GENEL KURALLAR

1)Samsun Merkez’deki eczanelerin sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati hem yaz hem de kış dönemleri için 18:30’dur. Eczanelerimiz açılış ve kapanış saatlerine özenle dikkat etmek zorundadırlar. Eczanelerin kapalı olduğu saatlerde nöbetçiler dışında diğer eczaneler her ne sebeple olursa olsun satış yapamaz. Akşamları çeşitli sebeplerden dolayı eczanesinde çalışacak eczacının o gece ki nöbetçilere haber vermesi etik açıdan önemlidir.

2)Samsun Merkezde (İlkadım – Canik) 3(üç) eczane nöbet tutar.

3)Pazar günleri resmi tatildir. 3 (üç) eczane nöbet tutar ve Pazar nöbeti sırasından yazılır. Pazar günü bayrama denk gelirse bayram nöbet sırasından 6 (altı) eczane nöbet tutar.

4)1 Ocak,23 Nisan,1 Mayıs,19 Mayıs,30 Ağustos,29 Ekim, 15 Temmuz,Ramazan Bayramı(üç gün),Kurban Bayramı(dört gün )resmi tatildir. Bayram nöbet sırasından yazılır ve 6 (altı) eczane nöbet tutar.

Tek günlük Bayram Nöbeti Pazar gününe geldiğinde ise Pazar nöbet sırasından yazılır ve 3(üç) eczane nöbet tutar.

5)Eczanenin nöbetleri farklı nöbet sıralarından dolayı çakışırsa Yönetim Kurulu kararıyla sıradaki uygun olan eczane grubuyla değiştirilebilir.

6)Bayram nöbetlerinde sıradaki iki farklı nöbet üçlüsünün yazılmasıyla yan yana eczanelerin nöbetçi olması durumunda dahi nöbet uyarlaması yapılmadan sıradan yazılır.

7)Ekstra nöbet sırası gelen eczane nöbeti kabul etmemesi halinde ekstra nöbet hakkını kaybedecektir. Kurulumuzun aldığı karar sonucu, ölüm ve eczacının hastalığı dışında nöbetten çıkma isteği kabul edilmeyecektir. Hastalık mazereti durumunda doktor raporu aranacaktır. Nöbetini rapor dahilinde tutamayacak durumda olanlar da gündüz mesai saatleri içinde de eczanelerini kapatmak durumundadırlar.

8)Eczanenin kurum tarafından sözleşmesi fesih edilmişse ya da herhangi bir sebeple ekranlarından bazıları kapatılmışsa yönetim kurulu kararıyla nöbetten süreli olarak çıkartılabilir.

9)Nöbetçi eczaneleri gösterir nöbet levhaları vatandaşların kolaylıkla okuyabilecekleri şekilde eczanelerde uygun bir yeresabahasılacak ve geceleri ışıklandırılacaktır. Kayan yazı kullanan meslektaşlarımızın da oda sayfasından nöbetçi eczaneler için bilgisayar çıktısı almak suretiyle eczanelerinin görünür yerine asmaları gerekmektedir.

10)Meslektaşlarımız kendi eczaneleri dışında; Başka eczanelerin camlarına, kaldırıma, yola, caddeye, hastaneye, kavşaklara…vb gibi yerlere hiçbir şekilde nöbetçi eczane levhası, eczane isimli tabela, nöbetçi eczanenin nerede olduğunu gösteren oklu tabela, hastanelere nöbetçi eczane olduklarına dair kağıt,… vb gibi asmayacaklar ve caddelere eczane isimli seyyar tabela koymayacaklardır.

11)Işıklı E panoları sadece eczanelerin açık olduğu saatlerde ve nöbetçi olduklarında ışıklandırılacaktır.

12)Salgın hastalık durumlarında nöbetçi eczane sayısı yönetim kurulu kararı ile artırılabilecektir.

13)Nöbet kurallarına uymayanEczaneler Hakkında Deontoloji Tüzüğünün17. Maddesi ile 12 Nisan 2017 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlananEczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin35. madde hükümleri uygulanır.

14)Bu çizelgede yazılı hususlar ihtar mahiyetinde olup, uymayanlar hakkında ikinci bir ihtara gerek duyulmadan işlem yapılır.

Her zaman olduğu gibi yayınladığımız nöbet kurallarına titizlikle uyulmasını rica ederiz.

Buna göre üç bölgeye ayrılarak çekilen kura sonucu oluşan nöbet eşleri sıra listesi ve

2020 Yılı Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül ayları nöbet listeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar

2020 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayı nöbet listesi