SSK KURUM PERSONELİNİN REÇETELERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ KURUMUN YAZISI
35.A.00.009719
06.11.2007


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüâ??nün www.sgk.gov.tr adresinde yayımlamış olduğu, Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ile ilgili 26.10.2007 tarihli, 2007/82 sayılı Genelgesi 30.10.2007 tarih ve 9621 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ile duyurulmuştu.

Konu ile ilgili olarak T.C. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (Devredilen) SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığıâ??nın Birliğimize göndermiş olduğu 02.11.2007 tarih ve 48899 sayılı yazı ekte sunulmuş olup, yazıda;

Kurum merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı yasa kapsamında görev yapan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavilerinde gerekli görülen ilaçların; SGK kapsamındaki kişilerin Birliğimiz üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol çerçevesinde sözleşme imzalanan eczaneler tarafından karşılanması ile ilgili olarak izlenecek olan yolun söz konusu Genelgede açıklanmış olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Genelgenin; E.Kurum personeline ait faturalar başlıklı bölümünün 3.Eczane reçeteleri kısmında yer alan;
Sözleşmeli eczanelerce;

a) SGK, devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, SSK Kurum Personeli altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçetelere ait faturalar, Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri devredilen SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine teslim edilecektir.Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.
İfadesinin hatırlatılması ve uygulamaların bu yönde olmasının gerektiği bildirilmiştir.

Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter