Değerli Meslektaşımız;

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlendiği 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm Kamu Kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan özel iş yerleri 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile ilgili yasa ve bağlı yönetmeliklerden sorumlu tutulacaktı.

01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun bazı maddelerinde gerçekleşen değişikliklerin yanı sıra; 86 ıncı madde ile yapılan düzenleme sonucu 6331 sayılı Kanun’un 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan 01/07/2017 ibaresi 01/07/2020 olarak değiştirilmişti.

6331 sayılı kanun da yapılan değişikliklere ilişkin yapılan erteleme gereğince, eczaneler söz konusu yasa ve bağlı yönetmeliklerden 01 Temmuz 2020 tarihi itibari ile sorumlu tutulacaktır.

Bu bağlamda 2020 yılı için Özbalcı OSGB ve Rönesans OSGB firmalarından teklifler alınmıştır. Bu teklifleri ekte bilgilerinize sunuyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulama tarihinin 2023’e ertelenme teklifi 14 Temmuz 2020 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulmuş olması sebebiyle, Temmuz ayı sonuna kadar mecliste görüşülmüşve karara bağlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulama tarihinin 2023'e ertelenme teklifi

Özbalcı OSGB fiyat bilgisi

Rönesans OSGB fiyat bilgisi