Değerli Meslektaşımız;

Pandemi döneminin kontrollü normalleşme sürecinde özellikle son günlerde Covid pozitif ya da temaslı yakınlarımızın artmakta olduğunu odamıza gelen bildirimlerden gözlemlemekteyiz.

Meslektaşlarımızın yeni süreçte önlemlerinden taviz vermeden aşağıdaki hususlara özen göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

  1. Meslektaşlarımızın eczanelerinde; hastaları sosyal mesafeye uyabilecek sayıda içeri alması, banko ile hasta arası ile hastalar arası mesafenin 1 m den az olmayacak şekilde olmasını sağlaması, eczanenin fiziki durumu müsait değilse (metrekare küçük olması, cephenin dar olması…vb) gerekirse eczane kapısından hizmet vermesi, buna bağlı olarak eczane dışında da oluşabilecek hastalar arası sosyal mesafeye uyulmasının sağlanması,
  2. Eczane personelleri ve hasta dahil olmak üzere eczane içerisinde 1 m mesafenin korunması,
  3. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmediği için özel durumlar hariç uzun süreli eldiven kullanılmaması,
  4. Eczacı ve eczane personellerinin ellerinin sık sık sabunla yıkanması, mümkün olduğunca yüze temas ettirilmemesi, ihtiyaç halinde el antiseptiği kullanılması, her kullanım sonrasında 20 saniye hiçbir yere dokunulmaması,
  5. Eczane giriş kapılarına Sağlık Bakanlığı’mızın hazırlamış olduğu Koronavirüs (Covid-19) korunma afişi asılması ve hastaların bu hususlarda bilgilendirilmesi,
  6. Eczanede hastalara yardımcı olmak amacıyla yapılan Tansiyon, Şeker gibi takiplerin ve insülin ya da aşı gibi uygulamaların bu süreçte yapılmaması ve bu hususta bilgilendirme afişinin asılması,
  7. Hasta bekleme koltukların azaltılarak sosyal mesafenin korunmasının sağlanması, eczanede geçen sürenin azaltılması ve bu hususta bilgilendirme afişinin asılması,
  8. Eczacı ve eczane personellerinin çalışırken mutlak suretle maske kullanılmasının sağlanması,
  9. Her eczanede Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ya da Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre eczanede hazırlanmış basmalı ya da sensörlü aparatlarda el dezenfektanı bulundurularak eczane girişlerinde dezenfektasyonun sağlanması,
  10. Eczanelerin zorunlu olmak üzere(gerekirse çalışmaya ara vererek), zemin, kapı kolları, pos cihazı, bilgisayar klavyesi, yazar kasa, banko üzeri gibi yoğun ve diğer kişiler ile ortak kullanılan tüm ürünlerin 3-4 saatte bir yüzey dezenfektasyon sıvısı ile dezenfekte edilmesi ve hemen ardından ortamın 15 dakika havalandırılması,

gibi önlemlere hem pandemiyle mücadele açısından hem de eczanenin çalışma hayatına sağlıklı olarak devam edebilmesi açısından özen gösterilmesi gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

Saygılarımızla.

SAMSUN ECZACI ODASI