"Velcade 3,5 mg IV Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz" adlı preparatın prospektüsünde bir takım değişiklikler yapılmıştır.


ESKİ ENDİKASYON

Velcade (bortezomib), daha önce en az bir klasik kemoterapi protokolü (VAD veya melphalan/prednizolon gibi) uygulanmış ve yeterli doz ve sürede aldıktan sonra objektif kriterlerle hastalık progresyonu gözlenen multipl myelom hastalarının tedavisi için endikedir. Durumu uygun olan hastalar yüksek doz tedavisi uygulamaları açısından değerlendirilmelidir.


YENİ ENDİKASYON

Velcade (bortezomib), daha önce en az bir klasik kemoterapi protokolü (VAD veya melphalan/prednizolon gibi) uygulanmış ve yeterli doz ve sürede aldıktan sonra objektif kriterlerle hastalık progresyonu gözlenen multipl myelom hastalarının tedavisi için endikedir. Durumu uygun olan hastalar yüksek doz tedavisi uygulamaları açısından değerlendirilmelidir.

VELCADE (bortezomib) daha önceden antrasiklin ve/veya alkilleyici ajan veya bu tedavilerin rituksimab ile kombinasyonlarını içeren tedavilerden en az birini uygun dozda ve uygun süre almış ve buna rağmen nüks eden veya tedaviye dirençli mantle hücreli lenfoma hastalarının tedavisinde endikedirâ?