Değerli Meslektaşımız;

Samsun Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine "Ayaktan tedavide kullanılan hazır tıbbi malzeme sözleşmesi" kapsamında reçete teslim eden eczanelerin reçetelerinin incelenmesi aşamasında aşağıda belirtilen eksiklik/hatalı işlemler görüldüğü,

herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından odamıza bildirilmiştir.

1- Farklı grupta yeralan evraklar aynı zarf içerisinde gönderildiği görülmekte olup, her grup/icmal listesi için farklı zarf içerisinde evrakların Müdürlüğümüze gönderilmesi gereklidir.

2- İcmal listesi ve fatura dökümüne ait sistem çıktıları eczacı tarafından imzalanıp eczane kaşesi basılmalıdır.

3- E Arşiv faturalar icmal listesinde yeralan dönem son günü tarihine göre düzenlenmelidir.

4- E Arşiv faturalar eczacı tarafından imzalanıp eczane kaşesi basılmalıdır.

5- Kronik hastalık kapsamında devam reçetesi olarak girişi yapılan (reçetesiz) örneğin hasta alt bezi reçetelerine (reçetenin medula sisteminde bağlandığı) ilişki kurulan rapor kağıt rapor ise, eczacı tarafından kağıt rapor aslı görülerek Kurumumuza teslim edilen sistem reçete çıktısı altında kağıt raporsureti eklenmelidir. (Bu suretler kronik kapsamda reçete girişinin devam ettiği süreçte eczacı tarafından aslı gibidir yapılarakimzalanabilir)

6- Barkod zorunluluğu olan ürünlerde barkod aslının ilgili reçete ekinde Kuruma teslim edilmesi gereklidir.

7- Garanti belgesi düzenlenme zorunluluğuolan (aspiratör cihazı, nebulizatör vb...) cihazlarda tam olarak doldurulmuş garanti belgesi onaylı suretinin reçete ekindeKurumumuza teslim edilmesi gereklidir.

8- Tekerlekli sandalyelerde satılan sandalyenin SUT'ta belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Ayrıcatekerlekli sandalye kataloğunun reçete ekine eklenmesi gereklidir.

9- Özellikle hasta alt bezi raporları e-rapor olarak tarafınıza geldi ise mutlaka bu raporun periyod bilgisinin dikkatle kontrol edilmesi gereklidir. Hastaneler tarafından hatalı periyod bilgileri girilmekte olup,bu tür raporların düzeltilmesi gereklidir.

10-Özellikle hastaalt bezi reçetesi girişi sonrası ilişkilendirilen raporun doğru seçilmesi gereklidir.

11- Her eczacı tarafına verilen MEDULA ekran yetkisi üzerinden sürekli evraklarının takibini yapmalıdır. Ekranlarına kesinti mesajı düştü ise mesaj tarihidahil5 iş günü içerisinde kesinti nedenini dönem sonlandırma (faturanın düzenlendiği) ekranında yeralan reçete itiraz/kesinti menüsü üzerinden görebilmektedir. Belirtilen süre kapsAmında bu menü üzerinden itiraz alanına mevzuatauygun bir gerekçe yazılarak itiraz edilebilecektir.mesaj tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra kesinti bilgisiekrandan silinmekte olup, itiraz imkanı kalmamaktadır.

12- Eczanelerimizin ekranda bulunan mesajları dikkatli takip etmesi mesajlarda inceleyici tarafından talep edilen ek evrak veya bilgiler süresi içerisinde sunulmalıdır.

13- İlaç Sözleşmesi kapsamında teslim edilen evraklar arasına medikal malzeme evraklarının eklenmemesi/karıştırılmaması gereklidir.

14- Diyaliz hastalarının kullandığı ve ilaç sözleşmesi kapsamında yeralan ilaç/solisyonlara ait reçete içerisine bu ilaç/solisyonun kullanılmasında gerekli olan medikal sarf malzemesine aitbarkodların karıştırılmamasına dikkat edilmesi gereklidir.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI