30.06.2007 tarih 26568 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanarak 01.08.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulunun 2007/12325 sayılı â??Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararâ?ın uygulama esaslarını belirleyen â??Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğâ? 22.09.2007 tarih 26651 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanarak 01.08.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
â??Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğâ?â??in 10. Maddesinin 5. bendinde â??Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına yayımlandığı tarihten 45 gün sonra başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olurâ? hükmünde yer alan ifade eksikliği nedeniyle, ilaç firmaları geçiş süresi konusunda farklı uygulamalar yapmaktadır.
Tebliğdeki ifade eksikliğinin düzeltilebilmesi için Birliğimizce gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup; eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesini teminen, ilaç firmalarına, 45 günlük geçiş süreci beklenmeksizin 02.10.2007 tarihinden itibaren fiyat düşüşlerini gerçekleştirdikleri tarih aralığında oluşan eczacı zararını tazmin etmelerini talep eden yazı iletilmiştir.