Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Cevdet Ceylan’ı Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz.Oğuz Ekincioğlu ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, 06.09.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Cevdet Ceylan’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler ve bir görüşme gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen görüşmede Sayın Başkan’a aşağıda yer alan konular aktarıldı:

  • Kamu kurum ıskontosu (KKİ) uygulamasının eczaneler üzerinde oluşturduğu yük ve KKİ uygulanmayan/eksik uygulanan ilaçlara ilişkin görüş ve önerilerimiz
  • SGK Protokol revizyonuna yönelik taleplerimiz
  • Sağlık Sosyal ve Güvenlik Merkezlerince yürütülen uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerimiz
  • Pandemi döneminde 418 kodu ile ilaç temininde geriye dönük inceleme ve kesintilere bağlı karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerimiz
  • Medikal reçete ve eki belgeler için eczacılarımız tarafından herhangi bir tarama işlemi yapılamayacağı ve eczacıyaek bir iş yükü getirmeden, gerekli düzenlemelerin Kurum tarafından dijital ortamda yapılması talebimiz