Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni Gerçekleştirildi

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından bu yana düzenli olarak verilen Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, yaptığı konuşmada “Eczacı-hasta-toplum hizmetinde bilginin üretimi ve yayılması felsefesiyle yola çıkmış olan Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademimiz kurulduğu günden bugüne azımsanmayacak birikim oluşturabilmiş bir kurum. COVID-19 pandemisi tarihi hızlandıran bir etmen olarak her alanı dönüştürürken, sağlık ve eczacılık alanındaki değişimlere yeni bir ivme kazandırırken Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademimiz gibi akademik-kurumsal yapılarımızın değeri daha da öne çıkıyor. Birikimimiz var, irademiz var, eyleyecek güce de sahip olabilmeli, Eczacılık Akademimizi yaşatmak ve güçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2020-2021 Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Terken Baydar, Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri açılış konuşmasında, 25 Ekim 2002 tarihinde yapılanan Akademi’nin amacının eczacılık, ilaç ve farmasötikler başta olmak üzere meslektaşlarımıza ve sağlık paydaşlarına, mezuniyet sonrası eğitimlerle güncel bilimsel katkı sunmak ve yaşam boyu öğrenme felsefesini yürütmek olduğunu ifade etti. Önceki dönem Eczacılık Akademisi Başkanları Prof. Dr. M. Fethi Şahin, Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. A. Ahmet Başaran ve Prof. Dr. Tayfun Uzbay’a şükranlarını sunarak konuşmasına devam eden Prof. Baydar, Eczacılık Akademisi BHT Ödül Yönergesi’ni revize ederek belirgin bir takvim doğrultusunda süreci yürüttüklerini söyledi. Bu ödüllere, ilaç ve eczacılık alanında araştırmaları ve projeleri bulunan eczacılık fakültesi mensupları ile doktora eğitimlerini sağlık bilimleri enstitülerinde eczacılık fakülteleri programlarında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanları başvurabilir veya aday gösterilebileceğinden bahsetti. Hizmet Ödülünde aday gösterilme gerekçesi, Bilim ve Teşvik Ödüllerinde ise adayların SCI yayın sayıları, Q1 ve Q2 dergilerdeki yayınlar, birinci isim veya iletişim adresi olma ve bu sayıların toplam yayın sayısına oranları, atıf sayısı, etki (h) faktörü, T/U faktörü, makaledeki diğer yazar sayıları, proje yürütücülükleri gibi ölçütler bütünsel olarak değerlendirildiğini ifade etti.

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2020 YILI TEŞVİK ÖDÜLÜ

- Doç. Dr. Miyase Gözde GÜNDÜZ

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

- Doç. Dr. Merve BACANLI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2020 YILI HİZMET ÖDÜLÜ

- Prof. Dr. Salih Kutay DEMİRKAN

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Salih Kutay DEMİRKAN adına, ödülü Prof. Dr. Terken Baydar almıştır.

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2021 YILI BİLİM ÖDÜLÜ

- Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2021 YILI HİZMET ÖDÜLÜ

- Prof. Dr. Nuriye AKEV

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2021 YILI TEŞVİK ÖDÜLÜ

- Doç. Dr. Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR adına, ödülüProf. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ almıştır.

- Dr. Öğr. Üyesi Burak BARUT

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı