T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof.Dr. Vedat Bilgin’i Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz.İhsan Orkun Yılmaz, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Uğur Elik, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Fehmi Onur Özgüven, 29.12.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof.Dr. Vedat Bilgin’i makamında ziyaret ettiler.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Sayın Ecz.Öznur Çalık’ın da yer aldığı görüşmede, Sayın Bakanımıza, eczacılık gündeminde yer alan konularla ilgili görüş ve önerilerimiz ile belirtilen konulardaki taleplerimiz aktarıldı.

-Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç ve Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Protokollerle ilgili ekonomik iyileştirme ve revizyon taleplerimiz,

-Kamu Kurum Iskontosu ile ilgili güncel durum,

-Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve SGK Ertuğrul Gazi SSGM’de görev yapan meslektaşlarımızın durumu

-Sosyal Güvenlik Kurumu ile çalıştaylar ve illerde toplantılar düzenlenmesi