Değerli Meslektaşımız;

Türk Eczacıları Birliği tarafından bildirilen aidatlar ile birlikte meslektaşlarımızdan tahsil edilecek aidatlar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Sıralı / kotalı reçete dağıtımı ve icmal onayı işlemi için meslektaşlarımızdan bedel alınmama uygulamasına devam edilecektir.

SGK’nın üyelerimizden talep ettiği SGK kolileri odamız tarafından temin edilerek meslektaşlarımıza yük oluşturmadan teslim edilmiştir.

Üyelerimize SGK faturalarını içine koydukları zarflardan aidat ödemelerini tamamlamış olan meslektaşlarımıza ücretsiz olarak verilmesi uygulamasına devam edilecektir.

Her yıl Şubat ayı içerisinde beyannamesi verilen terazilerin periyodik muayeneleri için anlaşmalı firma tarafından yerinde muayenesi yapılarak talep edilen yerinde muayene bedeli bu yıl itibarıyla odamız tarafından karşılanacaktır.

Elektronik terazi kullanan meslektaşlarımızın beyannamelerini odamıza teslim ettikten sonra başka bir işlem yapmalarına gerek olmayacaktır.

Çift kefeli terazi kullanan meslektaşlarımız beyannamelerini odamıza teslim ettikten sonra yerinde muayene bedelleri odamız tarafından ödenecektir. Ancak gram takımlarının beyanname işlemleri ve ödemelerini kendileri yapmaları gerekecektir.

Buna göre;

2022 yılı Yardımlaşma Sandığı, Afet Fonu ve Oda Aidatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Eczane Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 114,99 TL

Afet Fonu 114,99 TL

Yardımlaşma Sandığı 344,97 TL

Oda Giderleri Katkı Payı 1675,05 TL

TOPLAM 2.250,00 TL

Kamu Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 57,49 TL

Yardımlaşma Sandığı 172,48 TL

TOPLAM 229,97 TL

Depo – Özel – Yardımcı Eczacı – İkinci Eczacı – Mesul Müdür – Emekli - Çalışmayan Eczacılar İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 114,99 TL

Yardımlaşma Sandığı 172,48 TL

TOPLAM 287,47 TL

Oda, TEB ve Afet Fonuna ait aidatların Şubat ayı sonuna kadar, Yardımlaşma Sandığına ait aidatların Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.

Reçete tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden Eczacı Bilgi Sistemi üzerindeborcu bulunan üyelerimizin süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde sisteme girişleri mümkün olamayacaktır.

Bilindiği gibi Yardımlaşma Sandığı tarafından;

  1. Aidat borcu olmayan üyelerine ferdi kaza sigortası,
  2. Aidat ve afet fonu borcu olmayan meslektaşlarımızın eczanelerine de eczane paket sigortası ücretsiz olarak yaptırılmaktadır.

Eczane Paket Sigortası 2022 Şubat ayı içerisinde; Ferdi Kaza Sigortası ise 2022 Mayıs ayında yenilenecektir.

Meslektaşlarımızın sigortalama işlemleri açısından ve reçete tevzi uygulamaları alanında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 25.02.2022 Cuma gününe kadar ödemeleri tamamlamaları önemlidir.

Not: Halk Bankası hesabımız kapatılmış olup, doğrudan hesaba ödeme yapacak olan meslektaşlarımızın ödemelerini odamıza ait tek hesap olan ve aşağıda bildirilen İş Bankası hesabına yapmaları önemlidir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Hesap Numarası:

Türkiye İş Bankası Gazi / Samsun Şubesi

Şube Kodu: 7304

Hesap Adı: Altıncı Bölge Eczacı Odası Başkanlığı

İBAN No: TR27 0006 4000 0017 3040 6388 29