Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Toplantısı

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu, Komisyon Başkan Vekili Ecz. Halil İbrahim Avşaroğlu’nun başkanlığında, 31.08.2023 tarihinde Ankara’da toplandı.

Toplantıda, aşağıda yer alan konularda Komisyonun hazırladığı çalışmalar değerlendirildi.

•“Kamu Kurumlarında ve Özel Hastanelerde Çalışan Eczacılara Yol Gösterici Rehber” hazırlanması,

• Baş Eczacı kadrosunun tekrar getirilmesi,

• Sağlık Bakanlığı ve YÖK Ek Ödeme Yönetmelikleri hakkındaki talep dosyası,

• PDC Cetvelinin güncellenmesi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan Eczacıların ve Emekli Eczacıların özlük hakları,

• 209 sayılı Kanunda değişiklik önerisi,

• Uzman eczacılar ile ilgili mevzuatların düzenlenmesi,

• Mezkur mevzuatlarda yer alan eczacı ve uzman eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının güncellenerek günümüzde sunulan eczacılık hizmetlerine uygun hale getirilmesi, bu amaçla değişiklik yapılması gereken ilgili mevzuatlar,

• Hastane eczanelerinin ruhsatlandırılması.