Değerli Meslektaşımız;

Bilindiği üzere 2014, 2016, 2018 ve 2020 yıllarında eczanelerimizde bulunan miadı geçmiş / bozulmuş ilaçların imhasını odamız aracılığıyla gerçekleştirmiş, onaylı listelerini meslektaşlarımıza ulaştırarak hem İTS’den hem de eczane stoklarından düşülmesini sağlamıştık.

Yapılan bu işlem sonucunda eczanelerimizde oluşan atıl stok birikimini engelledik ve zayi ve atıl ilaçların çevreye verebileceği zararı bertaraf etmiş olduk.

Düzenli yaptığımız bu organizasyonu halk sağlığı adına çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Destekleriniz ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Bu dönem 18 Mart 2024 – 22 Mart 2024 tarihleri arasında eczanelerimizde birikmiş olan miadı geçmiş / bozulmuş ilaçların yanı sıra hastalardan gelen zayi ilaçların da imhasını gerçekleştirmek üzere oda merkezimizde toplayacağız.

Toplama işlemi şu şekilde yapılacaktır.

A) Eczanenin stoğundaki miadı geçmiş / bozulan ilaçların hazırlanarak listelenmesi (Belgelerin her sayfası kaşeli olmalı) (Liste 2 nüsha olacaktır.)

1) Miadı geçen ilaçların karekodları kırmızı kalem ile çizilip, ilaç kutuları üzerinde görülecek şekilde “İMHA” yazılacak ve bir koli içerisine konulacaktır. Kolilerin üzerinde eczane adı mutlaka yazmalıdır. Birden fazla koli oluşturulmuşsa dilekçede koli adedi belirtilecek ve her kolinin üzerine eczane adı 100 punto büyüklüğünde A5 kağıda yazılmış olmalıdır.

2) Miadı geçen ilaçlar eczanelerimizde kullandığımız paket program üzerinden İlaç Takip Sistemine de bildirimi yapılarak 2 (iki) nüsha dökümü alınacaktır. (Belgelerin her sayfası kaşeli olmalı)

3) EK-1 ‘deki dilekçe 2 adet doldurulacak ve 1 (bir) nüsha ilaç dökümü alınan Ek-2 ile birlikte imha edilecek ilaçlarla Samsun Eczacı Odasına getirilecektir. (Belgelerin her sayfası kaşeli olmalı)

4) Eczane paket programından alınan Ek-2 listesindeki toplam fiyat KDV hariç olarak maliyet fiyatı olacaktır

B) Odaya Teslim

1) İmha edilecek ilaçlar 3 grupta teslim alınacaktır;

  1. Grup: Miadı geçmiş ve zayi ilaçlar
  2. Grup Hastadan gelen ilaçlar
  3. Grup Kontrole tabi ilaçlar ( Bu grup ,içinde yeşil ve kırmızı reçete ile karşılanan ilaçlar bulunmamalıdır ) ( Bu gruba ait listelerde mutlaka karekod bilgisi bulunmalıdır.)

2) Her grup ilaçlar ayrı kolilerde olmalıdır.

3) Hazırlanan koliler oda binası girişinde görevli personel tarafından tartılarak teslim alınacak, imha bedeli ödendikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi ile birlikte kontrol edilerek onaylanacaktır.

4) İmha bedeli kilogram başına 20 TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel koli teslim gününde nakit veya kredi kartı ile oda görevlileri tarafından tahsil edilecektir.

5) Teslim sonrasında onayları tamamlanan listeler imhayı takiben meslektaşlarımıza iletilecektir. Meslektaşlarımızın bu listeleri muhasebelerine teslim etmeleri gerekmektedir.

C) Önemli Uyarılar

1) İmha edilecek ilaçları yukarıdaki gruplandırmaya göre hazırlanmalı özellikle kontrole tabi ilaçlar kesinlikle ayrı bir koli içinde ve ayrı bir liste ile teslim edilmelidir.

2) Hastadan gelen ilaçlar dışında küpürü eksik, uyuşturucu, psikotrop ve kemoterapide kullanılan ilaçlar kesinlikle teslim alınmayacaktır.

3) Koli dışında (poşet, tek tek, çuval vb..) paketlenmiş ilaçlar görevli tarafından teslim alınamayacaktır.

4) Odamıza teslim edilen ilaç kolileri ve listeler İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi ile karşılaştırılarak kontrol edileceğinden beyanların doğru ve eksiksiz yapılması önemlidir.

5) 22 Mart 2024 tarihinden sonra odamıza gönderilen koliler kesinlikle teslim alınmayacaktır.

6) Tüm bu hususlara aykırı yapılan işlem ve beyanlar eczacı sorumluluğundadır.

Meslektaşlarımızın ilaçlarla birlikte ekteki belgeleri doldurup18 – 22 Mart 2024 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Dilekçe için tıklayınız.Ek Dosyalar