36.A.00.000517
08.02.2008


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NA


T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüâ??nün resmi internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) 07.02.2008 tarihinde yayımlanan, Sözleşmeli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Dikkatine başlıklı duyurusunda;

SGK tarafından yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren SGK Sağlık Uygulama Tebliğiâ??nin â??3.2. Müracaat İşlemleriâ? maddesinde yer alan;
â??Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve yol/zaruri giderleri Kurumca karşılanan kişilere söz konusu giderlerin ödenebilmesi için, müracaat edilen Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca tedavinin yapılamaması ve sevkin tıbben zorunlu görülmesi halinde tedavinin sağlanabildiği en yakın sözleşmeli sağlık kurumuna sevk edilmeleri gerekmektedir.â? İfadesi gereğince, sevk edilerek sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran kişilerin yol/zaruri giderlerini tam olarak alabilmeleri ve işverenleri ile aralarında sorunlar yaşamamaları için sevk eden ve tedaviyi sağlayan sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının; sevk evraklarında sevk edildikleri tarihler ile tedavinin bittiği tarihleri ayrıntılı olarak kaydetmesi, kontrol veya tetkik için tekrar gelinip gelinmeyeceği, gelinecekse tarihleri belirtmesinin gerektiği bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter