Oda başkanımız Ecz.Arman Üney'in TEB 36. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşma metni.
Sayın Divan Başkanım ve Divan üyeleri;
Sayın T.E.B. Başkanım ve Merkez Heyetinin değerli üyeleri;
Sayın oda başkanlarım, değerli delegeler ve değerli meslektaşlarım;

Hepinizi 6.Bölge Samsun Eczacı Odası adına saygıyla selamlarım.

Mesleğimizin geleceğine, yarınına katkıda bulunmak amacıyla burada olan siz değerli meslektaşlarımla birlikte olduğum için gururlu ve heyecanlıyım.

Genel kurula gelmeden önce bütün üyelerimizle gündeme getirilmesini istedikleri konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İlaç fiyat düşüşlerinden, kamu ıskontolarının eczanelerin üzerinde oluşturduğu yüke kadar birçok konuda yaşanılan ve bizlere iletilen sıkıntıları genel kurulumuzdaki gerekli komisyonlara ilettik. Bu bilgi alışverişi, meslektaşlarımın görüşlerinin çok önemli olduğunu bizlere bir defa daha gösterdi.

Sayın Divan Başkanım Bülent Köse\'nin de açılış konuşmasında belirttiği gibi Bir birlik, bir oda, bir örgüt ancak üyelerinin katılımıyla güçlü olabilir.

Eczanesinde provizyon sistemindeki yoğunluktan veya mevzuat karmaşası yüzünden hastasıyla tartışmak zorunda kalan meslektaşlarımın sıkıntılarını, beklentilerini buraya aktarmak bizim görevimizdir. Bu sebeple birlikte yönetmeye, tabanın sesini en üst noktalara iletebilen yönetimlere ihtiyacımız vardır.

Eczacı odaları; üyelerinin sesini daha çok duyurmalı, yönetime daha çok katılmalıdırlar. Her zaman yol gösterici, destekleyici ve denetleyici olmalıdırlar. Başarıların sahibi, başarısızlıkların da sorumlusu olmalıdırlar.

Zorlu bir dönemden geçtiğimiz gerçeğini hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda küreselleşme adı altında taşların sıkça yer değiştirdiği bu dünyada bizlerin dik bir duruş sergilememiz ve kaygılarımızı azaltacak adımlar atmamız gerekmektedir.

Adımlarımızı attığımız bu yol hepimizin yoludur ve bu yoldan dün geçildi, bugün de geçiliyor ve yarın da emin adımlarla geçilecektir. Ancak bunun da tek bir dayanağı vardır;

O da birlik ve beraberliktir.

Her zaman bizlere önderlik edip yol gösteren ulu önderimiz Atatürk\\\\\\\\\\\\\\\'ün bu yolda hep birlikte yürürken bize ışık tutacağına inandığım bir sözünü aktarmak istiyorum.

Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.
Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

Değerli meslektaşlarım bizim de çabamız bu yöndedir.

Aynı iradeyi ve kararlılığı yeni seçilecek merkez heyetimizin de göstereceğine olan inancım ve temennilerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum.