35.A.00.007846 17.05.2007BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NA

İlgi:12.10.2006 tarih ve 2006/106 sayılı genelge.

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilgide kayıtlı Genelge, 09.11.2006 tarih ve 005294 sayılı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştu.
Söz konusu Genelgede, Avrupa Birliği süreci bağlamında yenilenen Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu (Cilt 1) 2004 yılına ait Türk Farmakopesiâ??nin Bakanlık tarafından bastırılmış olduğu ve Birliğimiz aracılığıyla dağıtılacağı belirtilmiş, 17.03.1926 tarih ve 767 sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanunâ??un 4 üncü, 7 inci ve 8 inci maddeleri uyarınca uygulamaların yapılmasının gerektiği bildirilmişti.
Ancak İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 02.05.2007 tarih ve 024623 sayılı yazıda, söz konusu Farmakopeâ??nin eczanelerde bulundurulmadığı yönünde bilgilerin Bakanlıklarına ulaştığı belirtilerek, ilgide kayıtlı Genelge uyarınca Farmakopenin eczanelerde bulundurulmasının gerektiği bildirilmiş, yapılan denetimlerde eczanelerinde Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu (Cilt 1) 2004 yılına ait Türk Farmakopesi bulundurmayan eczacılar yönünden 30 Mart 2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi gereğince yasal işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


EK:1
MK


Ek Dosya İçin Tıklayınız..