35.A.00.7973 İVEDİ! 21.05.2007


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIâ??NAT.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüâ??nün Birliğimize gönderdiği 22.05.2007 tarih 028708 sayılı yazıda Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan ve aşağıda seri numaraları ile geri çekme nedeni belirtilen Polifeks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu adlı preparata 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazeteâ??de yayımlanan â??Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelikâ? gereğince 2. Sınıf (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel SekreterAmbalaj Şekli Seri No İmal/Son Kull.Tarihi Geri Çekme Nedeni

Plastik torbada 0702001-1 02.2007-02.2009 Dekstroz Monohidrat miktarının formüle göre % 7.2 fazla bulunması


Eki: 1
NK


Ek Dosya İçin Tıklayınız..