BASIN AÇIKLAMASI

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; O milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK


Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO: World Health Organization) 7 Nisan 1948 yılında kurularak çalışmalarına başlamıştır. Türkiye kurucu ülkeler arasındadır. Türkiye, DSÖ kurulur kurulmaz dönemin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz’un da bizzat çalışmalara destek vermesiyle, 2 Ocak 1948 tarihinde DSÖ’ne üye olmuştur. DSÖ’nün ilk Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 1948’de 53 ülke temsilcisinin katılımıyla Cenevre’de yapılmıştır.

Türk Hükümeti 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı kanunla DSÖ Anayasası’nı onaylayarak DSÖ’ne üyeliğini ulusal mevzuat yönünden yerine getirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ nün kuruluş gün ve tarihini kutlamak ve dünya ölçeğinde bir sağlık konusunu gündeme getirip o yıl içerisinde aynı konu üzerinde çalışmalar yapmak için 7 Nisan günü Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya sağlık örgütü her yıl “Dünya sağlık gününde” önemli bir sağlık konusunu dünya gündemine taşımaktadır. DSÖ’nün sağlıklı yaşlanma yaklaşımı, her yaştan insanın sağlıklı, güvenli ve sosyal olarak aktif olabileceği bir hayat tarzını öngörmektedir. Bu yıl yaşlı sağlı konusu gündeme alınmıştır.

Yirminci yüzyılda gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların ortalama ömrü, yaklaşık 50 yaşından 80 yaşına çıkarak %60 oranında artmıştır, artmaya da devam etmektedir. Sonuç olarak, artık yaşlanmanın getirdiği özel sağlık problemleri araştırılmaktadır.

Türkiye’de; 7,5 milyonu 60 yaş ve üstü, 5,5 milyonu orta yaş (50-59) grubuna dahil olmak üzere 13 milyonun üzerinde yaşlı ve yaşlanma sürecinde olan bir nüfusa sahip bulunmaktadır.

Yaşlı insanların hayat kalitesini artırabilmek için uluslararası, ulusal ve yerel seviyede; sağlık, güvenlik ve katılım olanaklarının arttırılması süreci aktif yaşlanma olarak kabul edilmektedir. Her yaşlı birey toplum içinde aktif olma ve aktif yaşlanma şansına ve hakkına sahip olmalıdır.

Yaşlanmaya bağlı yeti kaybının ve hastalıkların tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin artması, yaşlılarda görülme sıklığı artan hastalıklara bağlı sorunların yoğunlaşması, yaşlanmanın altında yatan yapısal ve işlevsel mekanizmaların gün geçtikçe anlaşılması yaşlılık döneminde sağlık hizmetlerinin önemini artırmıştır.

Ülkemizde yaşlı sağlığı konusunda giderek olumlu yaklaşımlar sergilenmektedir. Evde sağlık hizmeti bunlardan biridir. Yaşlı bakımı için eleman yetiştirilmesi de son derece önemlidir.

Yaşlı nüfusun artmasıyla, kronik hastalıklar, cerrahi müdahale gerektiren kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıklar artmakta dolaysıyla bakım maliyetleri de artmaktadır. Bu nedenle kalp hastalıklarının, kanserin etyolojilerine yönelik yapılacak mücadele tüm halkımızın sağlığı yanında özellikle yaşlı sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir.

Ortalama yaşam süresinin artışıyla paralel olarak artan diş sağlığı sorunlarındaki azalma da dikkat çekicidir. Bununla birlikte yaşlılıkta daha kaliteli yaşam için ağız ve diş sağlığı hizmetleri toplumun daha kolay ulaşabileceği bir düzenlemeye kavuşturulmalıdır.

Yaşlılıkta destekleyici ilaç ve ilaç etkisi gösteren ürünlerin kullanımı özellikle son yıllarda büyük ölçüde artış göstermiştir. İlkesel olarak tüm ilaçların ve ilaç etkisi gösteren ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı ile Hekim tavsiyesi ve Eczacı danışmanlığında eczanelerden halka ulaştırılması gerektiği inancındayız.

Yaşlı sağlığı açısından;

- Yaşlı kişileri olabildiğince uzun süre sağlıklı tutabilmek,

- Gelecek kuşakların sağlıklı bir şekilde yaşlanmaları için stratejiler geliştirmek,

- Bakım ihtiyacı bulunan yaşlı kişilere destek vermek
Sosyal devlet için son derece önemlidir. Bu konuda son yıllarda artan faaliyetlerin artarak devam etmesini bekliyoruz.

Samsun'da daha sağlıklı bir yaşam isteyen dört meslek odasının yöneticileri olarak bundan üç yıl önce oluşturduğumuz Samsun Sağlık Meslek Odaları Platformu olarak değişik etkinliklerde bir araya gelmekteyiz.

Yaşam hakkı, sağlık hakkı, en temel insan haklarındandır. Sağlığını her şeyin üzerinde tutan bir meslek alanının temsilcileri olarak İnsana değer veren bir toplum olmanın en temel kuralı, sorumluluklarının farkına varan bir düşünce ile Samsun ve Türkiye Sağlık ortamına katkı sunmaya bu şehrin hekimleri, diş hekimleri, veteriner hekimleri ve eczacıları olarak devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 05.04.2012

Dt. Suat SEMİZ
Samsun Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Mithat GÜNAYDIN
Samsun Tabip Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Ecz. Onur Ferhat KARACAN
Samsun Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Murat FINDIK
Samsun Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu Başkanı