Değerli Meslektaşımız;

Alfalipoikasitve B1, B6, B12kombinasyonuiçerenBenedayticari isimli ürün Sağlık Uygulama Tebliği madde 4 kapsamında olmak üzere;

a.Diyabetiknöropatikağrı veperiferalpolinöropatisemptomlarıtedavisinde,

Nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp verehabilitasyon, anestezi vereanimasyon,immunoloji,romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

b.Nöropatikağrı tedavisinde,

Nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp verehabilitasyon, anestezi vereanimasyon,immunoloji, cilt hastalıkları,romatoloji,ortopediveya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Yukarıda yazılmış olan koşullar geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak;21.12.2015tarihinden sonra olmak üzere BENEDAY, raporlu hastalar dadahilolmak üzere ‘Nöropatikağrı’endikasyonununyanı sıra, ‘Diyabetiknöropatikağrı veperiferalpolinöropatisemptomları tedavisinde’ dehasta katılım payından muaf ilaçlarkapsamında değerlendirilmemektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI