40.A.003048

04.06.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu' ndan gelen 25.05.2016 tarih ve 46977249-510.01.10-67109 sayılı yazı ile;

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulaması kapsamında,

ViekiraxveExvierakullanımına bağlı karaciğer yetmezliği ve karaciğer dekompanzastonu riski hakkında önemli tavsiyeleri içerenve Kurumca onaylanan ekteki doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel SekreterEk Dosyalar