Değerli Meslektaşımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından odamıza iletilen yazı ile 2018 yılı içerisinde ayaktan hazır tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşme imzalayanmeslektaşlarımızın bilgilendirilmesi;

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde yer alan A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi " isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan "Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır."

hükmü nedeni ile söz konusu malzemelerin geri ödeme işlemlerinde idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanılar ekte sunulmuş olup, teslim ettiğiniz hasta alt bezi faturalarında mağduriyet yaşanmaması için ekte sunulan tanılar doğrultusunda işlem yapılması gerekliliği bilgilerinize sunulur.

şeklindedir.

Tanı listesi ekte gönderilmekte olup, meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması açısından önemle duyurulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar

Hasta Alt Bezi Tanı Listesi