Değerli Meslektaşımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından odamıza iletilen yazı;

Son zamanlarda inceleyici personellerimizin sıkça karşılaştığı aşağıda belirtilen hususa dikkat edilmesi;

2018 yılı Ayaktan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi madde " 4.2.5. Eczane tarafından, reçetelerin düzenlenme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde yapılan hasta müracaatları kabul edilecektir. Kabul edilen reçetenin sisteme kaydı yapılacak ve 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanarak hastaya teslim edilmiş olacaktır. 10 (on) iş gününün sonunda hasta/hasta yakınına teslim edilmeyen malzeme bedelleri ve süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin malzeme bedelleri Kurumca ödenmeyecektir. " hükmü bulunduğu haldebelirtilen maddeye aykırıreçete karşılandığı (sisteme girilen müracaat tarihi ile sistem kayıt tarihi arası süreye dikkat) ve Kurumumuza teslim edildiği görüldüğü bilgisi gelmektedir.

Bilindiği üzere Kurumumuz ile sözleşme imzalamışeczanelerin ilgilisözleşme hükümlerine uymaları gerekmekte olup, sözleşmeye aykırı yapıldığı tespit edilen reçetelerde kesinti yapılmakta olup, mağduriyet yaşanmaması için yukarıda belirtilen sözleşme hükümlerineuygun reçete kabulü yapılması hususu bilgilerinize sunulur.

şeklindedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI