Değerli Meslektaşımız;

Bildiğiniz üzere her dönem sonunda, odamızın olağan genel kurulları öncesinde faaliyetlerimizi anlatan bir “Çalışma Raporu” kitapçığı siz değerli meslektaşlarımıza basımı yapılarak dağıtılmaktaydı. Bu bağlamda son on yılda gerçekleştirilen faaliyetlerin (31 Temmuz 2019’a kadar) çalışma raporları dönem dönem olmak üzere siz değerli meslektaşlarımıza takdim edilmişti. Dileyen meslektaşlarımız geçmiş dönem çalışma raporlarımıza odamızdan temin edebilirler.

2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen olağan genel kurulumuz sonrasında, yönetim kurulumuz tarafından; hem dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak amacıyla hem de kağıt tasarrufu açısından çalışma raporlarının belli aralıklarla hazırlanarak sizlere mail yoluyla gönderilmesi ve daimi olarak ulaşılabilmesi amacıyla da odamız web sayfamızda yayımlanması karar verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında 01 Ocak 2020 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arası yönetim kurulumuz faaliyetlerini anlatan “Çalışma Raporu” ekte olup, web sayfamız

Duyurular / Çalışma Raporları

(https://www.samsuneczaciodasi.org.tr/haberler-9) bölümünden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar